Događanja u gradu

 

SVIBANJ

SAJAM VLASTELINSTVA DUBOVAC  

LIPANJ

VIKEND S KARLOM  
IVANJSKI KRIJES  


SRPANJ

MEĐUNARODNI FESTIVAL FOLKLORA  KOLOVOZ

KARLOVAC DANCE FESTIVAL  
KARLOVAČKO RIJEČNO KINO  
DANI PIVA